Galleria
Pomodoro, Mozzarella, Polpo, Seppia, Porcini, Pomodoro Fresco
Tomato, Mozzarella, Octopus, Cuttlefish, Fresh Tomato

8 €