Tosca
Pomodoro, Mozzarella, Pomodoro Fresco
Tomato, Mozzarella, Fresh Tomato

6 €