Margherita
Pomodoro, Mozzarella
Tomato, Mozzarella

5 €