Salmone
Pomodoro, Mozzarella, Salmone, Pomodoro Fresco
Tomato, Mozzarella, Salmon, Fresh Tomato

8 €